ช่อง 7 สี เปิดศูนย์ข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น แห่งใหม่ รองรับระบบทีวีดิจิทัลครอบคลุมพื้นที่เขตภาคอีสาน

0 Views

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 โดย นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และนายกฤษณะ อนุชน รักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว ทำพิธีเปิดศูนย์ข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น แห่งใหม่ ณ อาคารเลขที่ 177/101 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น  และ พล.ต. ธนากฤต ทับทองสิทธิ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมแสดงความยินดี

โดย นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การมีทำเลที่ตั้งเป็นทางผ่าน สะดวกในการคมนาคมทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ และทางอากาศ ทำให้จังหวัดขอนแก่นกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค นอกจากนี้ปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงนับว่าเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จะใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ข่าวฯ เพื่อกระจายข่าวสารได้ครอบคลุมพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว”

ด้าน คุณกฤษณะ อนุชน รักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เปิดเผยว่า “ช่อง 7 สี เล็งเห็นความสำคัญในการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและคมชัดทันเหตุการณ์ จากทีมข่าวมืออาชีพ พร้อมเสริมศักยภาพการทำงานด้านต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงเร่งพัฒนาศูนย์ข่าวภูมิภาคที่มีอยู่เดิม ให้เป็นศูนย์ข่าวดิจิทัล ที่สามารถออกอากาศในระบบความคมชัดสูงเช่นเดียวกับสตูดิโอข่าวส่วนกลาง นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการทำงานของศูนย์ข่าวภูมิภาคที่มีอยู่เดิมทั้งหมด พร้อมส่งทีมข่าวจากส่วนกลางหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน โดยศูนย์ข่าว จ .ขอนแก่น นับเป็นศูนย์ข่าวภูมิภาคแห่งที่ 2 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ข่าวดิจิทัล ต่อเนื่องมาจากศูนย์ข่าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารในภูมิภาคด้วยความรวดเร็วและคมชัด แต่โดยศูนย์ข่าวภูมิภาคดิจิทัล ทั้งสองแห่ง ยังเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจงานด้านสื่อโทรทัศน์ สามารถเข้าเยี่ยมชม สัมผัสการทำงานจริง ร่วมพูดคุยกับบรรณาธิการและทีมข่าวมืออาชีพอย่างใกล้ชิดด้วย”

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายกฤษณะ อนุชน รักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว จัดพิธีเปิดศูนย์ข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น แห่งใหม่ ณ อาคารเลขที่ 177/101 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น  และ พล.ต. ธนากฤต ทับทองสิทธิ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD