ช่อง 7 สี เปิดศูนย์ข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น แห่งใหม่ รองรับระบบทีวีดิจิทัลครอบคลุมพื้นที่เขตภาคอีสาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 โดย นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และนายกฤษณะ อนุชน รักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว ทำพิธีเปิดศูนย์ข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น แห่งใหม่ ณ อาคารเลขที่ 177/101 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น  และ พล.ต. ธนากฤต ทับทองสิทธิ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมแสดงความยินดี

โดย นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การมีทำเลที่ตั้งเป็นทางผ่าน สะดวกในการคมนาคมทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ และทางอากาศ ทำให้จังหวัดขอนแก่นกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค นอกจากนี้ปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงนับว่าเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จะใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ข่าวฯ เพื่อกระจายข่าวสารได้ครอบคลุมพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว”

ด้าน คุณกฤษณะ อนุชน รักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เปิดเผยว่า “ช่อง 7 สี เล็งเห็นความสำคัญในการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและคมชัดทันเหตุการณ์ จากทีมข่าวมืออาชีพ พร้อมเสริมศักยภาพการทำงานด้านต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงเร่งพัฒนาศูนย์ข่าวภูมิภาคที่มีอยู่เดิม ให้เป็นศูนย์ข่าวดิจิทัล ที่สามารถออกอากาศในระบบความคมชัดสูงเช่นเดียวกับสตูดิโอข่าวส่วนกลาง นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการทำงานของศูนย์ข่าวภูมิภาคที่มีอยู่เดิมทั้งหมด พร้อมส่งทีมข่าวจากส่วนกลางหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน โดยศูนย์ข่าว จ .ขอนแก่น นับเป็นศูนย์ข่าวภูมิภาคแห่งที่ 2 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ข่าวดิจิทัล ต่อเนื่องมาจากศูนย์ข่าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารในภูมิภาคด้วยความรวดเร็วและคมชัด แต่โดยศูนย์ข่าวภูมิภาคดิจิทัล ทั้งสองแห่ง ยังเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจงานด้านสื่อโทรทัศน์ สามารถเข้าเยี่ยมชม สัมผัสการทำงานจริง ร่วมพูดคุยกับบรรณาธิการและทีมข่าวมืออาชีพอย่างใกล้ชิดด้วย”

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายกฤษณะ อนุชน รักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว จัดพิธีเปิดศูนย์ข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น แห่งใหม่ ณ อาคารเลขที่ 177/101 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น  และ พล.ต. ธนากฤต ทับทองสิทธิ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558