สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

0 Views

คุณศศินา วิมุตตานนท์ ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสถานีฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นำโดย คุณทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าชมระบบการออกอากาศ การผลิตรายการ และVirtual Studio พร้อมเยี่ยมชมรายการ เจาะสนาม@MIDNIGHT สปอร์ตแฟน และฝนฟ้าอากาศ ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD