ม.นอร์ทกรุงเทพ ตัวแทนเครือข่ายของกรมศาสนา ร่วมรณรงค์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

0 Views

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย คุณกฤษณะ อนุชน รักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว เป็นตัวแทนสถานีฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่มาประชาสัมพันธ์โครงการ “ร่วมรณรงค์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” ประจำปี 2558 เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD