“ฉลอง ภักดีวิจิตร” เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ให้กับ คุณฉลอง ภักดีวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ประจำปี พ.ศ. 2556 เนื่องด้วยเป็นผู้กระทำความดีความชอบให้กับสังคม โดยมีครอบครัวและนักแสดงจากละครเรื่อง ทอง10 มาร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม ณ ช่อง 7 สี