รายการสนามข่าว 7 สี เปิดสตูดิโอต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

3  ผู้ประกาศข่าวรายการสนามข่าว 7 สี  ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด, ชัยอนันต์ ปันชู และ เปรมสุดา สันติวัฒนา  ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา โดยนักศึกษาได้ชมการดำเนินรายการแบบสดๆ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายถึงกระบวนการผลิตรายการข่าวเบื้องต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา