รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

             สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย คุณศรัณย์ วิรุตมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ประกาศข่าว รับมอบเข็มกลัดรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จากคุณรัชนี สุดจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (คนที่ 3 จากซ้าย) และคุณสมบัติ เมทะนี พรีเซนเตอร์ครอบครัวตัวอย่างยุติความรุนแรงในครอบครัว ณ อาคาร 2 ช่อง 7 สี เมื่อวันก่อน