ช่อง 7 รับพระราชทานของที่ระลึก เนื่องจากการสนับสนุนมูลนิธิพระเทพรัตนราชสุดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย คุณพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับพระราชทาน ณ ตำหนักบ้านปลายเนิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และ คุณเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา เป็นผู้แทนรับพระราชทาน ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558