2 นักแสดงช่อง 7 สี “โบ-บิ๊กเอ็ม” คว้า “พรีเซ็นเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลก”

2 นักแสดงจากช่อง 7 สี  ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพห่างไกลจากบุหรี่ “โบ-เมลดา  สุศรี และ บิ๊กเอ็ม-ลิขิต บุตรพรหม”  ได้รับเลือกจาก “กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” ให้เป็น “พรีเซ็นเตอร์ วันงดสูบบุหรี่โลก” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม ของทุกปี) โดยในปี 2558 นี้ รณรงค์ประเด็น “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” โดยสาว “โบ” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์แกนนำร่วมผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่นี้ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า 

“เราสองคนรู้สึกดีใจมากค่ะ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 โบอยากฝากถึงทุกคนว่าการที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้น ทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา เราต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากสิ่งที่จะก่อให้เกิดโทษกับตัวเรา โดยเฉพาะบุหรี่ภัยร้ายที่เราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเราเอง และเป้าหมายหลักของพรบ.ฉบับนี้ตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังจะลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่และนักสูบประจำให้ลดลงจากเดิมให้มากขึ้น  ในส่วนตัวโบให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งคะ  เพราะนอกจากเรียนแล้วโบยังต้องทำงานควบคู่ไปด้วย  ดังนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโบจะเลือกปฎิบัติเป็นอันดับแรก ซึ่งโบอยากขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันห่างไกลจากบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้ว  ยังเพื่อประโยชน์ของทุกคนรอบข้างเราในสังคมด้วยคะ”