ช่อง 7 สี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล ผ่านรายการ “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล"

“หัวใจไทย  ส่งไปเนปาล”: สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย  คุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ และคุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว พร้อมด้วยอัษฎาวุธ  เหลืองสุนทร และป่านทอทอง บุญทอง ร่วมมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ในรายการพิเศษ “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล  โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบ ณ ห้องส่ง 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล สามารถโอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี หัวใจไทย ส่งไปเนปาล เลขที่ 067-0-10330-6