กิจกรรม SMS อุบัติเหตุ

ประกาศหมายเลขผู้โชคดี

1. 086 - 543 - 9XXX
2. 083 - 993 - 3XXX
3. 084 - 181 - 7XXX
4. 084 - 064 - 4XXX
5. 088 - 970 - 2XXX
6. 082 - 599 - 3XXX
7. 083 - 086 - 5XXX
8. 083 - 025 - 5XXX
9. 091 - 038 - 2XXX
10. 086 - 682 - 0XXX
11. 091 - 041 - 3XXX
12. 083 - 038 - 6XXX

------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 5

คำถาม  :  
ใครแอบถ่ายภาพวิศนี
คำตอบ  :  พิมพ์ A2  ชีพ

------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 4


คำถาม  :  อารุมทำอะไรให้วิศนี
คำตอบ  :  พิมพ์ A1 มงกุฎเปลือกหอย

------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 3

คำถาม  :  อำนวยให้ใครสอนงานนีรนุช
คำตอบ  :  พิมพ์ A2 เดชชาติ

------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 2

คำถาม :  ใครหาทนายมาช่วยทำคดีของวิศนี
คำตอบ  :  พิมพ์ A1 โยธิน

------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 1

คำถาม  :  วิศนีรับบทอะไรในละครเวทีการกุศล ?
คำตอบ  :  พิมพ์ A2 สโนไวท์

------------------------------------------------------------------------------------------

ระยะเวลากิจกรรม

2 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2555
ใบอนุญาตเลขที่ 3037/2555 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

รางวัล 

โทรศัพท์มือถือ iPhone 5 ความจุ 16 GB
จำนวน 12 รางวัล      รางวัลละ 22,450 บาท   รวมมูลค่า 269,400 บาท
รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 12 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 269,400 บาท
(สองแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ch7.com
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
3. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่การกระทำใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฏหมายผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
7. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. ***