พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
กิจกรรม SMS นางชฎา

0 Views

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 1 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
ใบอนุญาตเลขที่ 494/2558 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

วิธีการร่วมสนุก

คำถามจะขึ้นเป็นตัววิ่งในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com
ตัวอย่างคำถาม : "ละครนางชฎาออกอากาศทุกวันใด? N1 จันทร์-อังคาร  N2 พุธ-พฤหัสบดี " 
เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง โดยพิมพ์ N1 หรือ N2 ส่งมาทาง SMS หมายเลข 4777000 (3บาทต่อครั้ง) 
สามารถส่งคำตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (ตอบถูกได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดได้รับ 1 สิทธิ์) ตอบถูกมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
จะเฉลยคำตอบในสัปดาห์ถัดไปในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com

ของรางวัล

จี้ทองคำรูปหัวใจมงกุฎ จาก PRIMA GOLD จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,500 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 112,500 บาท

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ในการตอบคำถาม สามารถส่ง sms คำตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (ตอบถูกได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดได้รับ 1 สิทธิ์)
2. จับรางวัลครั้งเดียวในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และ ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 (ท้ายช่วงละคร) และทาง www.ch7.com
3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
4. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
5. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
6. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆเองทั้งหมด
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
9. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7*

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD