ช่อง 7 สี ส่ง แม็ค-วีรคณิศร์ กุญแจซอล-ป่านทอทอง พร้อมทีมผู้ประกาศข่าว ชวนคนไทยร้องเพลงวันเกิดของไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนม์มายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  ร่วมรณรงค์ และเผยแพร่เพลง “วันเกิด” ทางไทย โดยมูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์มายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีแม็ค-วีรคณิศร์ กานต์   วัฒนกุล กุญแจซอล ป่านทอทอง บุญทอง พร้อมด้วยทีมผู้ประกาศข่าว กฤษดา นวลมี กมลาสน์ เอียดศรีชาย กุลธิดา พงษ์แจ่ม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ เป็นตัวแทนร่วมร้องเพลง และรณรงค์ให้คนไทยหันมาร้องเพลง “วันเกิด” ทางไทยอย่าง แพร่หลาย เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย และภาษาไทย

แม็ค-วีรคณิศร์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจ ที่ได้เป็นตัวแทนช่อง 7 สี ร่วมรณรงค์ให้คนไทยได้รู้จัก และใช้เพลงวันเกิด (ทางไทย) ในการอวยพรวันเกิด เพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้อง และบทเพลงโดย ครูมนตรี ตราโมท และท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ซึ่งมีจุดเด่นที่เนื้อเพลงสั้น กระชับ คำคล้องจองกัน ทำให้ติดหูง่าย”
ด้านกุญแจซอล-ป่านทอทอง กล่าวเชิญชวนว่า “ซอลว่าเพลงวันเกิด (ทางไทย) มีเนื้อเพลงที่ดีมาก คิดว่าผู้รับน่าจะมีความสุข อิ่มเอมใจ ถ้ามีคนร้องเพลงนี้อวยพรให้ อยากชวนคนไทยทุกคนให้ใช้เพลงนี้เป็นเพลงอวยพรวันเกิด ซึ่งเป็นการอนุรักษ์เพลงไทย และภาษาไทยค่ะ”

อดใจรอชม สปอตการร้องเพลงวันเกิด (ทางไทย) ของนักแสดง-ผู้ประกาศข่าว ได้ทางช่อง 7 สี เร็วๆ นี้