ช่อง 7 สี เปิดสตูดิโอต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

0 Views

ช่อง 7 สี เปิดสตูดิโอ ต้อนรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมรายการ “สนามข่าว 7 สี” พร้อมฟังการบรรยายให้ความรู้ในการออกอากาศ และกระบวนการผลิตรายการข่าวเบื้องต้นภายใน Virtual Studio ของช่อง 7 สี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาในการต่อยอดความคิดและประยุกต์ใช้กับงานนิเทศศาสตร์ด้านต่างๆ ต่อไป

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD