รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

0 Views

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย คุณศรัณย์ วิรุตมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก Acharya Karma Sangbo Sherpa รองประธานลุมพินีดีเวลลอปเมนต์ทรัสต์ และ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ณ อาคาร 2 ช่อง 7 สี เมื่อ  วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD