พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
กิจกรรม SMS คาดเชือก

0 Views

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2558
ใบอนุญาตเลขที่ 310/2558 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

วิธีการร่วมสนุก

สามารถร่วมโหวตท่าแม่ไม้มวยไทยที่ท่านชื่นชอบ ดังนี้

ท่าที่ 1 หนุมานผลาญลงกา
ท่าที่ 2 นาคาม้วนขนด
ท่าที่ 3 นักพรตจำศีล
ท่าที่ 4 ธรณินสะท้านไหว
ท่าที่ 5 นารายณ์สยบมาร

โดย

กด * 477 * (ตามด้วยหมายเลขท่าแม่ไม้มวยไทยที่ท่านชื่นชอบ) # แล้วโทรออก (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง)
(ตัวอย่าง : ต้องการโหวตท่าที่ 1 หนุมานผลาญลงกา กด *477*1#  แล้วโทรออก)

ของรางวัล

โทรทัศน์สี Smart TV จาก ไฟน์ไลน์ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 34,990 บาท
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 349,990 บาท


เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ผู้ที่ร่วมเล่นกิจกรรม โหวต 1 ครั้ง จะได้รับ 1 สิทธิ์ (ยิ่งโหวตมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก)
2. จับรางวัลครั้งเดียวในวันที่ 20 มีนาคม 2558 และ ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีวันที่ 25 มีนาคม 2558 (ท้ายช่วงละคร) และ ทาง www.ch7.com
3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
4. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
5. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
6. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆเองทั้งหมด
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
9. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7*

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD