คณะอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ด้านวิทยุ-โทรทัศน์ เยี่ยมชม การผลิตรายการข่าว

คุณสุบัณฑิต สุวรรณนพ รองผู้จัดการฝ่ายรายการ 1 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7  พร้อมด้วยโปรดิวเซอร์ข่าว บรรณาธิการข่าว และ “ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ” ผู้ประกาศข่าว ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ด้านวิทยุ-โทรทัศน์ในโครงการ “นักวิชาการพบนักวิชาชีพ” ที่เข้าชมการผลิตรายการข่าวด้วยเทคโนโลยี Virtual studio นอกจากนี้ยังร่วมบรรยายในหัวข้อ “โครงสร้างฝ่ายงาน รูปแบบการผลิตรายการบันเทิง และรายการข่าว” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555