“ช่อง 7 สี” สานต่อโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2.359 ล้านบาท

0 Views

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย นายศรัณย์ วิรุตมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ  มอบทุนการศึกษาจากโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” จำนวน 2,359,000 บาท ให้แก่นักเรียนทุนของโครงการฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีผลการเรียนดีแต่ขาดโอกาสด้านการศึกษา โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)       เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 กระทรวงศึกษาธิการ

การมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นหนึ่งในนโยบายของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรากฐานทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ด้วยการจัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดโอกาสด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อเนื่องจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD