ประกาศผลรางวัล

 ประกาศผลรางวัลประจำเดือน สิงหาคม 2559

บัตร tesco Lotus จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 1,000 บาท
085 280 8XXX

 ประกาศผลรางวัลประจำเดือน กรกฎาคม 2559

บัตร tesco Lotus จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 1,000 บาท
081 277 2XXX

 ประกาศผลรางวัลประจำเดือน มิถุนายน 2559

บัตร tesco Lotus จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 1,000 บาท
093 250 1XXX

 ประกาศผลรางวัลประจำเดือน พฤษภาคม 2559

บัตร tesco Lotus จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 1,000 บาท
095 848 7XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน เมษายน 2559

บัตร tesco Lotus จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 1,000 บาท
086 290 9XXX

วิธีการร่วมสนุก

1. หลังทำการสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งคำถามให้อัตโนมัติ (3บาท/คำถาม)
    ตัวอย่างคำถาม : ฉายาของทีมลิเวอร์พูลคือ?
    A หงส์ขาว
    B หงส์แดง
    2. เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องโดยการพิมพ์ A หรือ B แล้วส่งข้อความไปที่ 4825756
    เช่น พิมพ์ A แล้วส่งข้อความไปที่ 4825756
    หรือ พิมพ์ B แล้วส่งข้อความไปที่ 4825756
    3. จากนั้นระบบจะส่งข้อความแสดงสถานะคำตอบว่าถูกหรือผิด และจัดเก็บคะแนนลงในฐานข้อมูล
    4. สำหรับการคิดคะแนน ตอบถูกจะได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดจะได้รับ 1 สิทธิ์
    5. ระบบจะส่งคำถามให้ทุกวัน และจะหยุดส่งหากไม่มีการตอบ
    6. ผู้ใช้บริการต้องทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกด้วยตนเอง
    7. สอบถามรายละเอียดบริการ โทร.02-658-7700 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

วิธีการยกเลิก

เข้าไปที่เมนูข้อความ พิมพ์ stop แล้วส่งไปที่หมายเลข 4825756

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีทาง www.ch7.com ทุกวันที่ 1 ของเดือน
    2. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
    3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
    4. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
    5. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
    6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฏหมาย
    ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
    7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
    8. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
    9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** โปรดระวัง: มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02-658-7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.