ประกาศผลรางวัล

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน สิงหาคม 2559

เสื้อ Jacket แฟนข่าว จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 700 บาท รวมมูลค่า 3,500 บาท
086 898 7XXX
081 352 9XXX
085 913 1XXX
061 118 6XXX
096 213 7XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน กรกฎาคม 2559

เสื้อ Jacket แฟนข่าว จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 700 บาท รวมมูลค่า 3,500 บาท
089 974 7XXX
081 994 7XXX
084 750 6XXX
095 494 3XXX
061 707 6XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน มิถุนายน 2559

i-phone6s จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 26,900 บาท รวมมูลค่า 26,900 บาท
083 062 4XXX

บัตรของขวัญ Tesco Lotus จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 2,500 บาท
081 809 6XXX
089 980 1XXX
085 219 3XXX
083 584 1XXX
096 650 4XXX

เสื้อ Jacket แฟนข่าว จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 700 บาท รวมมูลค่า 3,500 บาท
086 096 2XXX
093 357 7XXX
086 904 1XXX
095 168 2XXX
085 042 6XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน พฤษภาคม 2559

บัตรของขวัญ Tesco Lotus จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 2,500 บาท
084 926 5XXX
086 668 1XXX
081 408 3XXX
084 911 1XXX
095 604 0XXX

เสื้อ Jacket แฟนข่าว จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 700 บาท รวมมูลค่า 3,500 บาท
086 883 0XXX
095 567 5XXX
095 953 0XXX
085 313 8XXX
093 581 2XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน เมษายน 2559

บัตรของขวัญ Tesco Lotus จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 2,500 บาท
095 683 9XXX
061 168 2XXX
090 242 5XXX
085 077 6XXX
088 234 9XXX

เสื้อ Jacket แฟนข่าว จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 700 บาท รวมมูลค่า 3,500 บาท
083 768 4XXX
097 119 4XXX
094 787 2XXX
098 230 1XXX
095 604 0XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน มีนาคม 2559

โทรศัพท์มือถือ iphone 6s ขนาดความจุ 16GB จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 26,900 บาท
085 900 0XXX

เสื้อ Jacket แฟนข่าว จำนวน 5 รางวัลรางวัลละ 700 บาท รวมมูลค่า 3,500 บาท
091 028 9XXX
098 541 4XXX
086 312 5XXX
083 739 9XXX
099 676 3XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

โทรศัพท์มือถือ iphone 6s ขนาดความจุ 16GB จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 26,900 บาท
062 035 5XXX

เสื้อ Jacket แฟนข่าว จำนวน 5 รางวัลรางวัลละ 700 บาท รวมมูลค่า 3,500 บาท
089 040 8XXX
097 343 7XXX
089 455 8XXX
098 496 7XXX
097 119 0XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน มกราคม 2559

โทรศัพท์มือถือ iphone 6s ขนาดความจุ 16GB จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 26,900 บาท
095 123 5XXX

เสื้อ Jacket แฟนข่าว จำนวน 5 รางวัลรางวัลละ 700 บาท รวมมูลค่า 3,500 บาท
090 256 6XXX
061 456 9XXX
081 710 6XXX
089 837 3XXX
092 509 4XXX

วิธีการร่วมสนุก

1. หลังทำการสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งคำถามให้อัตโนมัติ (3บาท/คำถาม)
    ตัวอย่างคำถาม : นายกฯมอบให้ใครดูแลแก้ไขปัญหายางพารา?
    A ประวิตร
    B พงศพัศ
2. เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องโดยการพิมพ์ A หรือ B แล้วส่งข้อความไปที่ 4825774
    เช่น  พิมพ์ A แล้วส่งข้อความไปที่ 4825774
    หรือ พิมพ์ B แล้วส่งข้อความไปที่ 4825774
3. จากนั้นระบบจะส่งข้อความแสดงสถานะคำตอบว่าถูกหรือผิด และจัดเก็บคะแนนลงในฐานข้อมูล
4. สำหรับการคิดคะแนน ตอบถูกจะได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดจะได้รับ 1 สิทธิ์
5. ระบบจะส่งคำถามให้ทุกวัน และจะหยุดส่งหากไม่มีการตอบคำถามติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน
6. ผู้ใช้บริการต้องทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกด้วยตนเอง
7. สอบถามรายละเอียดบริการ โทร.02-658-7700 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.

ยกเลิก

บริการตอบคำถามรายวัน 7 สีแฟนข่าว ยกเลิกบริการ --- (พิมพ์ Stop แล้วส่งข้อความไปที่หมายเลข 4825774)
บริการข่าว Smart News ยกเลิกบริการ --- (พิมพ์ Stop แล้วส่งข้อความไปที่หมายเลข 4825776)

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีทาง www.ch7.com ทุกวันที่ 1 ของเดือน
2. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
4. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
5. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฏหมาย
    ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
8. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** โปรดระวัง: มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02-658-7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.