ประกาศหมายเลขผู้โชคดี เพลิงพระนาง

หมายเลขผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามละครเรื่อง เพลิงพระนาง


รางวัลโทรศัพท์มือถือ VIVO รุ่น V5 Plus จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 69,950 บาท

1 065-774-4XXX
2 091-742-7XXX
3 095-760-7XXX
4 089-182-4XXX
5 064-338-2XXX

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD
  • กิจกรรม SMS เพลิงพระนาง

    ระยะเวลากิจกรรม

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 – 8 เมษายน 2560
    ใบอนุญาตเลขที่ 279/2560 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน…