การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง นิทานบินได้ ในโครงการ นิทานตามคำพ่อ

0 Views

     การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง "นิทานบินได้" นี้เป็นเรื่องที่ ๔ จากทั้งหมด ๗ เรื่อง ในโครงการ ‘นิทานตามคำพ่อ’ ซึ่ง คณะผู้ทำงานในเครือข่าย‘สานต่อที่พ่อทำ’ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานให้กับเด็กๆ และประชาชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์เรื่องราว เช่นเดียวกับสมุดกิจกรรมนิทานบินได้ที่พิมพ์แจกฟรีให้กับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
     โดยเนื้อเรื่องในเล่มนี้จะมีตัวละครเอกคือผีเสื้อเป็นตัวดำเนินเรื่อง และปิดท้ายด้วยคุณธรรม ข้อคิด คติสอนใจที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙  ของเราได้ทรงชี้แนะเอาไว้ พร้อมเผยแพร่ให้รับชมและส่งต่อเพื่อสืบสานพระราชปณิธานทุกเดือน เดือนละ ๑ เรื่อง ตั้งแต่พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงพฤษภาคม  ๒๕๖๐ ทางช่องทางสื่อออนไลน์ทั่วไป

คลิก เพื่อรับชมนิทานตามคำพ่อ เรื่อง นิทานบินได้

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD