ช่อง 7 ร่วมแสดงความยินดี “ครบรอบ 5 ปี วันสถาปนา กสทช.”

0 Views

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เกียรติรับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 5 ปี วันสถาปนา กสทช.” จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยมี คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว จีรนันท์ เขตพงศ์ เป็นผู้แทนมอบ ณ หอประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD