“7 สี รวมใจ ถวายพระพรชัย 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

0 Views

คุณพงศ์พินิต  เดชะคุปต์  กรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร  ทีมนักแสดง ปรัชญ์ ปรมิณ, โดนัท-ภัทรพลฒ์ ,นินิว-กัญญารัตน์,พรชดาเครือคชและทีมผู้ประกาศข่าว กฤษดา นวลมี ,ภานุรัตน์ พรหมคชสุต ร่วมกิจกรรม “7 สี รวมใจ ถวายพระพรชัย 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” พิธีสวดมนต์ถวายพระพรและเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงมีพลานามัยแข็งแรง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา  12 สิงหาคม 2559  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD