ช่อง 7 สี ปลื้ม รายการข่าวผู้เยาว์ รับรางวัลระดับอาเชียน

0 Views

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยรายการ ข่าวผู้เยาว์ ได้รับเลือกจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้ารับ รางวัล The Accomplished Youth Organizations Awards in ASEAN (TAYO ASEAN) จากการจัดงาน The 21st  ASEAN Youth Day Meeting (AYDM) ซึ่งจัดคู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน ครั้งที่ 8 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน ครั้งที่ 7 (The Seventh ASEAN Plus Tree Senior Officials Meeting on Youth : 7th SOMY+3) ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2559 โดยมีนายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและ คุณขวัญจิตร แสงอรุณ เป็นผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เข้ารับรางวัล ณ กรุงเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

โดย ชาลีน่า ไบเลย์ หนึ่งในทีมผู้ประกาศข่าวผู้เยาว์เผย  รายการข่าวผู้เยาว์ เป็นรายการข่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนำไปพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ มาเป็นเวลายาวนาน 20 กว่าปี ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่อาเซียนมอบให้แก่หน่วยงาน / องค์กรที่มีผลงานเป็นที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งทำประโยชน์ต่อชุมชน

แฟนๆ สามารถคอยติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของช่อง 7 สี และ ช่อง 35 ในระบบ เอชดี ได้ทาง https://www.facebook.com/BBTV.Ch7  www.ch7.com, และ Instagram : @bbtv_ch7

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD