ช่อง 7 สี ผนึกกำลัง กรมป่าไม้ นำทีม นักแสดง ค่ายผู้ผลิต และตัวแทนคนในพื้นที่ ปลูกป่า 60 ไร่ ในกิจกรรม “ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน”

0 Views

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสอันเป็นมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย คุณทวีศิลป์ สุขพันธ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ กรมป่าไม้ โดย คุณอำนวยพร  ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ คุณศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนักแสดง ผู้ประกาศข่าว พนักงาน จากช่อง 7 สี คณะค่ายผู้ผลิต ผู้ร่วมกิจกรรมจากทางบ้าน ตัวแทนชุมชม และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ รวมพลังปลูกป่าจำนวน 60 ไร่ หรือ 12,000 ต้น ในกิจกรรม“ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน” ภายใต้โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันก่อน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสนองพระราชปณิธานด้านสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูแหล่งน้ำ และป่าไม้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ 7 สีปันรักให้โลกของสถานีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นเตือนให้คนไทย หันมาใส่ใจกับปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งปัจจุบันจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าประมาณ 31.62 เปอร์เซ็น หรือประมาน 102 ล้านไร่ ในขณะที่นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ ปี 2528 กำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า 40 เปอร์เซ็นหรือประมาณ 128 ล้านไร่ ดังนั้นในขณะนี้เรายังขาดพื้นที่ป่าอีกประมาณ 26 ล้านไร่ ต้องใช้เวลาถึงประมาณ 500 ปี ดังนั้น จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมแรง ร่วมใจช่วยกันปลูกป่า เพื่อให้พื้นที่ป่าของประเทศเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ทางช่อง 7 สี และกรมป่าไม้ รวมกำลัง จัดกิจกรรมพบปะชุมชนรอบบริเวณพื้นที่ป่า โดยส่งนักวิชาการ ลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งต่อความรู้เรื่องการดูแลป่าที่ถูกวิธี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาป่า ทั้งนำทีมผู้บริหาร นักแสดง คณะค่ายผู้ผลิต และพนักงานของสถานีฯ ร่วมเชิญชวน ชาวบ้านในชุมชน นักเรียนในพื้นที่ อีกทั้งกลุ่มจิตอาสาร่วมกันปลูกป่า กว่า 500 ชีวิต พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และปลูกป่าเสริมร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ 8 แห่ง โดยวางแผนการดูแลบำรุงรักษาต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี (ปี 2559 -2563)

คุณทวีศิลป์ สุขพันธ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กล่าวว่า “ 7 สีปันรักให้โลก เป็นโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานีฯ ซึ่งตรงกับแนวพระราชดำริเรื่องน้ำ และป่าไม้ จึงได้มีแนวคิดการปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกทำลาย และไม่ได้รับการดูแลเป็นระยะเวลายาวนาน โดยคัดเลือกพื้นที่เสื่อมโทรมในการดูแลของกรมป่าไม้ ที่พร้อมให้ภาคเอกชนเข้าไปร่วมปลูกและฟื้นฟูให้กลับคืนความสมบูรณ์ในอนาคต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

ด้าน คุณอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เผยว่า “สำหรับโครงการ 7 สีปันรักให้โลก ในชื่อ “ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน” จำนวน 60 ไร่ ที่ช่อง 7 ได้พิจารณาเลือกดำเนินการปลูกป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นั้น ปัจจุบันป่าแห่งนี้มีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ 20,000 ไร่ ในบริเวณที่จะปลูก 60 ไร่ นี้ เป็นป่าเสื่อมโทรมที่ไม่สามารถฟื้นตัวได้เอง เนื่องจากไม่มีแม่ไม้ขึ้นในพื้นที่ ทำให้การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติไม่อาจเกิดขึ้นเองได้ จำเป็นต้องใช้การปลูกป่าเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ เพื่อให้เกิดเป็นป่าสมบูรณ์ขึ้น เพื่อให้พื้นที่ป่าแห่งนี้อำนวยประโยชน์กับชุมชนโดยรอบ ในการให้บริการทางนิเวศวิทยาได้ครบถ้วนในอนาคตสืบไป”

ดังนั้น การคัดเลือกพันธุ์ไม้ก่อนลงมือปลูก จึงเป็นสิ่งสำคัญในการคืนผืนป่าสู่ผืนดิน  ช่อง 7 สีและกรมป่าไม้ ได้ศึกษาอย่างจริงจัง พร้อมเปิดเวทีพูดคุยกับชาวบ้าน สำรวจพันธุ์ไม้ในอดีต กับสภาพดิน สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ในที่สุดตัดสินใจเลือกพันธุ์ไม้ 7 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ เหรียง แคนา  พะยูง  สัก  และมะขามป้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ประจำถิ่น ทนแล้งต้องการน้ำน้อย มาปลูกคละสลับกัน ต้นไม้ 7 ชนิดพันธุ์ จำนวน  12, 000 ต้น ที่คัดเลือกมาปลูกล้วนมีประโยชน์มากกว่าเพิ่มป่า อย่างต้นแคนา เป็นไม้ยืนต้นให้ร่มเงา เมล็ดและดอก มีสรรพคุณใช้เป็นยาสมุนไพร ช่วยขับเสมหะ โลหิต และขับลม ต้นมะค่าโมง เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ปลูกง่าย สามารถทนต่อสภาพแห้งแล้งได้นาน เป็นไม้มีค่าที่ควรอนุรักษ์ไว้เช่นเดียวกับ     ต้นสัก และพะยูง ส่วนมะขามป้อม สรรพคุณมากมาย เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน แก้หวัด แก้ไอ ช่วยบำรุงร่างกาย เพราะผลของมะขามป้อม มีวิตามินซีสูง

ในส่วนของการดูแลต้นไม้ให้เติบโต เป็นอีกขั้นตอนสำคัญมากที่สุด ช่อง 7 สีและกรมป่าไม้ ได้เตรียมแผนการดูแล ในช่วง 5 ปี ไว้อย่างดี โดยหลังจากปลูก 1 ถึง 2 เดือน จะต้องมีการถางวัชพืช เพื่อให้กล้าไม้รอดตาย พร้อมกับปลูกเสริม ด้วยต้นไทร เพิ่มร่มเงาและเป็นที่อยู่ของนก กระรอก สัตว์ชนิดต่างๆ ให้ช่วยขยายพันธุ์ไม้ และปลูกผักหวานป่า สะเดา ให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จากต้นไม้เหล่านี้

คุณศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า “พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 60 ไร่นี้ ไม่สามารถฟื้นเป็นป่าสมบูรณ์ได้ตามธรรมชาติ  ต้องใช้วิธีการปลูกนำร่อง เพราะไม่มีพ่อแม่พันธุ์ไม้กระจายพันธุ์ ซึ่งแผนการปลูกและการดูแลจากทางช่อง 7 สี และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ป่าต้นน้ำพื้นนี้จะเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์ได้ดี ขอขอบคุณ ช่อง 7 สี กรมป่าไม้ ดารานักแสดง คณะค่ายผู้ผลิต ผู้ที่มีจิตอาสา ชาวบ้าน และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ ที่รวมพลังร่วมใจสละเวลามาร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเราในครั้งนี้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี 60 ไร่ ที่เราทุกคนร่วมกันปลูกนั้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกคน และลูกหลานต่อไปในอนาคต”

ลุงประเสริฐ  วงษ์ชะอุ่ม เกษตรกรสวนกล้วยน้ำว้า ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า “บ้ามผมเป็นบ้านเพียงหลังเดียว ที่อยู่ใกล้เคียงจากแปลงปลูกป่า ดังกล่าว เมื่อ 20 ปีที่แล้ว พื้นที่แห่งนี้เป็นป่าไผ่ สลับไม้ยืนต้น แต่มีนายทุนเข้ามาแผ้วถาง ปลูกมะม่วง ฝรั่ง และมะขาม จนถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยึดพื้นที่คืน เมื่อช่อง 7 สี มาปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จึงเสนอตัวอาสาช่วยเจ้าหน้าที่ขุดหลุ่ม สำหรับเตรียมปลูกกล้าไม้ จำนวน  12,000 ต้น เพราะอยากเห็นพื้นที่แห่งนี้เขียวชะอุ่มอีกครั้ง และจะช่วยรดน้ำ ดูแลอย่างเต็มที่ ทุกขั้นตอนการปลูกป่า นอกจากดึงชาวบ้านมามีส่วนร่วมแล้ว ได้ผ่านการเตรียมการ วางแผนมาอย่างรัดกุม มุ่งหวังให้กล้าไม้ที่ปักลงดิน เติบโตคืนร่มเงาให้กับผืนดิน และให้ประโยชน์กับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง”

นางจอง ลิ้นทอง อาชีพเกษตรกรทำไร่สัปปะรด ตัวแทนชาวบ้าน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  เผยว่า “ดีใจที่มีหลายๆ ฝ่ายให้ความสนใจ มาช่วยกู้คืนผืนป่าในครั้งนี้ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำแห่งนี้เป็นป่าที่เราเห็นมาตั้งแต่เกิด นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแล้ว ยังเป็นการกู้คืนผืนป่าต้นน้ำ ที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำไทยประจัน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ ในการหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ที่ดี ให้กับนักเรียนและชาวบ้านในเขตพื้นที่ แถมพืชบางชนิดยังสามารถนำมากินและเก็บไปขายเพื่อประกอบอาชีพได้อีกด้วย”

ติดตามภาพกิจกรรมครั้งนี้ ได้ทางช่อง 7 สี และช่อง 35 ในระบบ HD พร้อมติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของช่อง 7 สี ได้ทาง https://www.facebook.com/BBTV.Ch7 ,  www.ch7.com, และ Instagram : @bbtv_ch7

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD