แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา 2016 จับสลากรอบแบ่งสาย 10 ทีมสุดท้ายพร้อมมอบเงินสนับสนุนทีม รวม 1 ล้านบาท

0 Views

หลังจากที่ขับเคี่ยวกันมาในรอบคัดเลือก สำหรับการแข่งขัน “แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา 2016”  สนับสนุนโดย ลอรีเอะ ซอฟท์ แอนด์ เซฟ จนได้ 6 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อรวมกับ 4 ทีมสุดท้ายในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น 10 ทีม ซึ่งได้มีการจับสลากแบ่งสายรอบ 10 ทีมสุดท้าย โดยมีคุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และคุณสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี  พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่ทีมที่ผ่านเข้ารอบแบ่งสุดท้าย 10 ทีม รวม 1 ล้านบาท  เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอบรม อาคาร 1 ชั้น 4 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
คุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เผยว่า “ปีนี้ก็เป็นปีที่ 3 แล้ว ที่ทางช่อง 7 สีได้ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา 2016  ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย จะแบ่งทีมเป็น 2 สาย แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละสายจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศต่อไป และก่อนการแข่งขันทางช่อง 7 สี จะมอบเงินสนับสนุนทีม ทั้ง 10 ทีมๆ ละ 1 แสนบาท รวมทั้งสิ้น 1 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ซึ่งทีมที่ชนะจะได้รับเงิน  20,000 บาท ทีมแพ้จะได้รับเงิน 10,000 บาท ส่วนรอบรองชนะเลิศ ทีมชนะจะได้รับเงิน 40,000 บาท ทีมแพ้จะได้รับเงิน 30,000 บาท และในรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงิน 300,000 บาท ทีมรองชนะเลิศ จะได้รับเงิน 150,000 บาท นอกจากนี้ รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาดีเด่นทักษะต่างๆ อีก 5 สาขา 7 รางวัล จะได้รับรางวัลละ 10,000 บาท  รวมมูลค่าเงินรางวัลตลอดการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 2.2 ล้านบาท โดยรอบ 10 ทีมสุดท้าย จะทำการแข่งขันในวันที่ 5-19 กันยายน 2559 รอบรองชนะเลิศวันที่ 21 กันยายน และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 24 กันยายน  สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง 7 สี และ Bugaboo.tv” 

การแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2016 สนับสนุนโดย ลอรีเอะ ซอฟท์ แอนด์ เซฟ  รอบ 10 ทีมสุดท้าย ใช้การแข่งขันแบบแบ่งสายๆ ละ 5 ทีม ผลการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันมี  ดังนี้ 
สาย A สาย B
1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. มหาวิทยาลัยรังสิต
5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โปรแกรมการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2016 สนับสนุนโดย ลอรีเอะ ซอฟท์ แอนด์ เซฟ  รอบ 10 ทีมสุดท้าย
วัน/เดือน/ปี สนาม เวลา สาย คู่แข่งขัน
วันจันทร์ที่ 5 ก.ย.59 1 11.00 น. A A1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม – A2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1 14.45 น. A A3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต – A4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 11.00 น. B B1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต – B2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 14.00 น. B B3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -  B4 มหาวิทยาลัยรังสิต
วันพุธที่ 7 ก.ย.59 1 11.30 น. A A1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม – A3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 14.00 น. A A2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – A5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2 11.30 น. B B1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต – B3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 14.00 น. B B2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - B5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 12 ก.ย.59 1 11.30 น. A A1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม - A5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1 14.00 น. A A2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – A4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 11.30 น. B B1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต - B5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 14.00 น. B B2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -  B4 มหาวิทยาลัยรังสิต
วันพุธที่ 14 ก.ย.59 1 11.00 น. A A1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม – A4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 14.45 น. A A3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต – A5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2 11.00 น. B B1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต -  B4 มหาวิทยาลัยรังสิต
2 14.00 น. B B3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - B5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 19 ก.ย.59 1 11.00 น. A A2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  -  A3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 14.45 น. A A4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - A5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2 11.00 น. B B2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - B3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 14.00 น. B B4 มหาวิทยาลัยรังสิต - B5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ :  สนาม 1 ที่สนามม.รัตนบัณฑิต
  สนาม 2 ที่สนามม.ศรีปทุม

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD