“วันรวมใจปลูกต้นปาล์มงาช้าง”เฉลิมพระเกียรติ“ราชินี” “คณะนางสาวไทย 2559”รวมใจร่วมกิจกรรม

0 Views

สวนหลวง ร.9 จัดงาน “วันรวมใจปลูกต้นปาล์มงาช้าง” ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมล็ดปาล์มงาช้างที่นำเข้ามาจากประเทศปานามาโดยกระทรวงต่างประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมล็ดปาล์มงาช้างให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีใน ปีพ.ศ.2546 นำไปปลูกขยายพันธุ์เพื่อใช้เป็นวัสดุดิบทำเครื่องประดับแทนงาช้างและงานหัตถกรรมของประชาชนในอนาคต

โดยคณะนางสาวไทย 2559 และกองประกวด, พลตำรวจโท เจตนากร นภีตะภัฏ นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และถั่วแระ เชิญยิ้ม ร่วมนั่งรถรางชมสวนโดยรอบสวนหลวงร.9 อาทิ หอรัชมงคล(แสดงของส่วนพระองค์) สวนรมณีย์(จัดแสดงสวนสับปะรดสี) สวนสมุนไพรเทิดพระเกียรติพระเทพฯ โดมดำ(พันธ์ไม้ในร่ม) โดมขาว(พันธ์ไม้ทะเลทราย) สวนนานาชาติ ฯ ก่อนเดินทางมาสมทบร่วมกิจกรรม ณ อาคารถกลพระเกียรติ

โดยในงานมี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะบุคคลสำคัญจากทุกภาคส่วนจำนวน 200 คน แบ่งเป็น 20 กลุ่ม ร่วมกันปลูกต้นปาล์มงาช้าง 20 ต้น อาทิ คณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9, กองราชเลขาฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ, กลุ่ม 4 เหล่าทัพ, กลุ่มสภากาชาดไทยและแพทย์, หน่วยงามราชการ, ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ผู้แทน), กลุ่มผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2559, มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี, มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปภัมภ์, มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, กลุ่มผู้สนับสนุนสวนหลวง ร.9, กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต, สำนักงาน กปร., ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร, นักวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, กลุ่มนักธุรกิจ, คณะอาจารย์ของคุณหญิงนิโลบล กระจ่างสนธิ์, กลุ่มปลูกต้นไม้กระทรวงศึกษาธิการ, กลุ่มลุกเสือชาวบ้าน และกลุ่มจิตอาสา

คณะนางสาวไทย 2559 หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการรวมพลังสามัคคี ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปลูกต้นปาล์มงาช้างเพื่อใช้เป็นวัสดุดิบทำเครื่องประดับแทนงาช้างและงานหัตถกรรมของประชาชนในอนาคต รวมทั้งเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวาระปี 2559 ปีมหามงคลของประเทศในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษาอีกด้วย จัดงานที่สวนหลวง ร.9 เมื่อเร็วๆนี้

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD