ช่อง 7 สี นำทีมผู้บริหารและผู้ประกาศข่าว ร่วมพิธีถวายราชสดุดีมหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยคุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ คุณกฤษณะ อนุชน ผู้จัดการฝ่ายข่าว พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว ศิริกุล อัตถปัญญาพล และศจี วงศ์อำไพ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีมหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีพลเอกกิตติ อินทสร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องส่ง 4 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD
  • กิจกรรม SMS เพลิงพระนาง

    ระยะเวลากิจกรรม

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 – 8 เมษายน 2560
    ใบอนุญาตเลขที่ 279/2560 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน…