“นางสาวไทย2559 เดอะเรียลลิตี้” เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯ สร้างกิจกรรมสร้างรอยยิ้มแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่

0 Views

จากโจทย์ “การให้” เป็นอีก 1 ใน 9 ชาเล้นจ์ที่ท้าทายทดสอบความรู้ความสามารถของเหล่าสาวงาม ผู้ประกวด “นางสาวไทย2559 เดอะเรียลลิตี้” เพราะความสวยไม่ได้วัดกันแค่บนเวทีเท่านั้น เหล่าสาวงามทั้ง 24 คน จึงได้ระดมความคิด และเสนอโปรเจคของการให้ด้วยแนวคิดที่ว่า “สารจากใจให้คนไทยยิ้มกว้างขึ้น” เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทย แต่ที่สำคัญคือต้องการร่วมสร้างรอยยิ้ม ให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าสูงสุด

ด้วยคำนึงถึงปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญ ที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ควรมีส่วนร่วมทั้งให้ความสำคัญและแก้ไข ทางคณะนางสาวไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการริเริ่มโปรเจคที่เรียกว่า “สารจากใจให้คนไทยยิ้มกว้างขึ้น” พร้อมจัดเตรียมทำคลิปวีดีโอสร้างความสุข และสร้างรอยยิ้ม รวมถึงเป็นตัวแทนในการนำคลิปวีดีโอจากประชาชน และคนดัง อาทิ เสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค, หนุ่ม อนุวัต เฟื่องทองแดง (อนุวัต จัดให้), ปุ้ม เปรมสุดา สันติวัฒนา, ศจี วงศ์อำไพ, หนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา ฯ ที่รวมใจกันส่งมอบความห่วงใย  และกำลังใจมาให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ และด้วยเจตนารมณ์สำคัญ ที่ต้องการระลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าฮีโร่ผู้กล้า ทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้เสียสละ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนใต้ ว่าพวกเราคนไทยทั้งประเทศไม่เคยลืมและระลึกถึงความเสียสละของทุกท่านอยู่ตลอดเวลา

เมื่อวันที่ 11 กค.ที่ผ่าน ทีมกองประกวด “นางสาวไทย2559 เดอะเรียลลิตี้” จึงได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก โดยกอ. รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จังหวัดนราธิวาส  โดยเที่ยวบิน C-130 จากท่าอากาศยาน บน.6 ดอนเมือง กทม. ไปถึงท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส ในช่วงเช้าคณะผู้ประกวด “นางสาวไทย2559 เดอะเรียลลิตี้” จะได้นั่งรถรางชมสถานที่สำคัญในพื้นที่ และร่วมฟังบรรยายสถานการณ์ และการแก้ปัญหาชายแดนใต้ จากนั้นเข้าศึกษาดูงานจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โรงเรียนนราสิกขาลัย โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มัสยิดบูเก็บตันหยง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าชมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู ศิลปาชีพค่ายจุฬาภรณ์ ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านตอหลัง และเดินทางสู่จุดตรวจร่วม 3 ฝ่าย ตำบลไพรวัน วัดชลธาราสิงเห และตลาดน้ำตากใบ สะพานคอยร้อยปี

คณะนางสาวไทย 2559 หวังว่ากิจกรรมในการเดินทางครั้งนี้ จะช่วยสร้างรอยยิ้ม สร้างความเชื่อมั่น รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดี สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวาระปี 2559 ปีมหามงคลของประเทศในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษาอีกด้วย

ทั้งนี้การเดินทางดังกล่าว ยังมีคณะศิลปิน นักร้อง นักแสดง ร่วมเดินทาง เพื่อส่งมอบรอยยิ้มให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงต้องการระลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าฮีโร่ผู้กล้า ทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้เสียสละ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนใต้ โดย ถั่วแระ เชิญยิ้ม และคณะ ชัชชัย สุขขาวดี หรือ หรั่ง ร็อคเคสตร้า และ เมทัล สุขขาว รวมถึงได้รับการสนับสนุนของใช้ จากบริษัท ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัดผู้ผลิตโทรทัศน์สีแอลอีดีแบรนด์ อัลทรอน (altron) ทีวีไทย เพื่อคนไทย มอบทีวีเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากแปรงสีฟัน และยาสีฟันจากซิสเท็มมา เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์ต่อไป

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD