ช่อง 7 สี รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน

0 Views

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยคุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว จีรนันท์ เขตพงศ์ และ ณัชนน อาภาศรีรัตน์ รับมอบเงินสนับสนุน โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน จำนวน 2,000,000 บาท จาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมอบ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559

โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการนำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าช่วยเหลือ พร้อมระดมน้ำใจจากเหล่านักแสดงร่วมเดินทางไปให้กำลังใจถึงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ช่อง 7 สี และช่อง 35  ในระบบเอชดี ได้ทาง www.ch7.com, Instagram : @bbtv_ch7 และ www.facebook.com/BBTV.Ch7

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD