เผยโฉมผู้ประกวดผ่านเข้ารอบ 2 จำนวน 34 คน

0 Views

เผยโฉมแล้วผู้ประกวดนางสาวไทย 2559 เปิดตัวสาวงามทั้ง 34 คนที่ผ่านคัดเลือกรอบที่ 2 เตรียมเข้าสู่รอบเรียลลิตี้ภารกิจแรกประชันความสวยงามสง่าและมีคุณค่า กับการค้นหาสาว “งามอย่างไทย” ในชุดไทย พร้อมถ่ายทำที่ หอประชุมวชิราวุธ วิทยาลัย วันที่ 6 มิถุนายนนี้ เพื่อคัดเลือกให้เหลือสาวงามเพียง 24 คน ที่จะต้องร่วมปฏิบัติ 2-9 ภารกิจเพื่อแข่งขันพิสูจน์ความงาม ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติ “นางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2559” (MISS THAILAND 2016) คนต่อไป

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดนางสาวไทย 2559 ในรอบที่ 2

1 กมลวรรณ ศตรัตพะยูน  (พิ้งค์)   (นักศึกษา มนุษย์ศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จ)
2 กัลย์กมล นพพะ  (ออม)   (นักแสดงอิสระ)
3 จิรารัฐ พิศพรรณ  (ศิริน)   (จบนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต)
4 ชนารดี อุ่นทะศรี  (น้องเพลง)  (นักศึกษา บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ)
5 ณัฎฐ์วลัญญ์ พงษ์บุญ  (จูน)   (นักศึกษา ศิลปกรรม ม.สยาม)
6 ณัฐรียา สามารถ  (แบม)   (นักศึกษา ศิลปศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครปฐม)
7 ณิชานันท์ สุทธิชยาพิพัฒน์ (ปรางค์)   (นักศึกษา พานิชยศาสตร์และการบัญชี ม.อัสสัมชัญ)
8 ธนพร ศรีวิราช  (จุ๊บจิ๊บ)   (นักศึกษา แพทย์ ม.พะเยา)
9 ปริศญา คูหามุข  (แมงปอ)   (นักศึกษา วารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
10 ปรียาพร พิละกันทา  (โบว์)   (พยาบาล รพ.วิภาวดี)
11 ปวันญา ควันเทียน  (ขนุน)   (พยาบาล รพ.พระมงกุฏ)
12 ปิ่นทิพย์ อรชร  (ขวัญ)   (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ)
13 ปิยอร สิทธิบุณยพัชร์  (Smile)   (Cabin crew Qatar Airway)
14 พัฒธาวินท์ รัตนะ  (บุ๊ค)   (นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา)
15 พิสุทธา นันทวรเวช  (ชมพู่)   (นักศึกษา วารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
16 ภัทรานิษฐ์ คำกำพุด  (ไหมแพร)  (นักศึกษา บริหารธุรกิจ ม.หอการค้า)
17 ภัทราภรณ์ แดงชาวนา  (ข้าวฟ่าง)  (นักศึกษา ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์)
18 วรลักษณ์ ใจจา  (จอย)   (นักศึกษา ม.เทตโนโลยีราชมงคลล้านนา)
19 วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย  (มีน)   (นักศึกษา นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง)
20 วริษา ตยางคนนท์  (ฟาฟา)   (นักศึกษา แพทย์ ศัลยกรรมหัวใจ ม.ขอนแก่น)
21 วาสิฏฐี ศรีเมืองทอง  (ใบเฟิร์น)   (นิติกร ที่แพทยสภา)
22 ศศิมา แสงสว่าง  (ใบหยก)   (นักศึกษา นาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
23 ศิรประภา ช่อดอกไม้  (ศศิ)   (จบศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)
24 สรัญญา สิริปรีชา  (ญ.หญิง)   (จบนิเทศ ม.กรุงเทพ)
25 สราลี ไพรีพ่ายฤทธิ์  (ฟ้า)   (นักศึกษา วารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
26 สุปภาดา ภูรีพงศ์  (สายไหม)  (อาจารย์มหาวิยาลัยพิษณุโลก)
27 หทยา วรเดชกุลวัฒน์  (เม็ดพลอย)  (พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า)
28 เชฏฐินี คงคาสุริยฉาย  (มุก)   (นักศึกษา นิติศาสตร์ จุฬา)
29 ณธิดา ขลุ่ยภิรมย์รัตน์  (แตงกวา)  (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ ม.เนชั่น)
30 ดวงพร ปราสาท  (ปังปอน)   (นักศึกษา SIIT ม. ธรรมศาสตร์)
31 เบญญา สุขวัฒน์ธนิกกุล (เบญ)   (จบนิติศาสตร์ ม.นเรศวร)
32 ภิญญดา แจ้งศรี  (แตงกวา)  (นักศึกษา บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ)
33 กัญญ์วรา ภู่เกลี้ยง  (เกว)   (เจ้าของเต้นท์รถ)
34 กุณฑิฏา ชาติสมบูรณืชัย (แพร)   (จบ นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต)

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD