ช่อง 7 สีให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบก เยี่ยมชมสถานี

0 Views

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เปิดสถานีฯ ต้อนรับ พลเอกเสริมศักดิ์ นิยะโมสถ รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร 40 คน จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ช่อง 7 สี พร้อมทั้งบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนแนวคิดในด้านการจัดการองค์กร การจัดผังรายการ การผลิตรายการ การเซ็นเซอร์ และการผลิตข่าว

โดยมีคณะผู้บริหารจากทางช่อง 7 สี คุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณทวีศิลป์ สุขพันธ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการสำนักกรรมการบริหาร คุณเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา คุณปิยะรัตน์ บุณยะรัตเวช รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ คุณกฤษณะ อนุชน รักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว คุณฐิติมา เชียรตระกูล หัวหน้าสายงานวางแผน และบริหารผังรายการ ให้การต้อนรับและร่วมบรรยาย พร้อมด้วย เปรมสุดา สันติวัฒนา  นำทีมผู้ประกาศข่าว พาเยี่ยมชมสตูดิโอผลิตรายการ สตูดิโอข่าว ห้องพากษ์ ห้อง MCR ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันก่อน

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง www.ch7.com , www.facebook.com/BBTV.Ch7 และ Instagram : @bbtv_ch7

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD