เอ็มอินเตอร์แอคชั่นได้รับรางวัล Digital Agency of the Year เป็นปีที่ 2

0 Views

     คุณศิวัตร เชาว์รียวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การบริหาร เอ็มอินเตอร์แอคชั่น (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณนิคลาส สตอลเบิร์ก ประธานผู้บริหารงานด้านปฏิบัติการ เอ็มอินเตอร์แอคชั่น (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับตัวแทนพนังงานเข้ารับรางวัล Thailand Digital Agency of the Year โดยนิตยสาร Campaign Asia-Pacific ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรม The Ritz-Carlton Millennia ประเทศสิงค์โปร์

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD
  • กิจกรรม SMS เพลิงพระนาง

    ระยะเวลากิจกรรม

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 – 8 เมษายน 2560
    ใบอนุญาตเลขที่ 279/2560 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน…