กทม. ร่วมกับ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย จัดงาน RMHC มินิ มาราธอน ‘Run For Kids’ วิ่งเพื่อน้อง 2015 ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่ยากไร้

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย จัดงาน RMHC มินิ มาราธอน ‘Run For Kids’ วิ่งเพื่อน้อง 2015 ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่ยากไร้ ร่วมกันวิ่งด้วยใจ .. ให้ความรัก เพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่ยากไร้  ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 05.00 - 11.00 น. ณ สวนลุมพินี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.rmhc.or.th และ www.facebook.com/rmhcthailand หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 277 6670 – 1

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD
  • กิจกรรม SMS เพลิงพระนาง

    ระยะเวลากิจกรรม

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 – 8 เมษายน 2560
    ใบอนุญาตเลขที่ 279/2560 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน…