สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย 2 ผู้ประกาศข่าว ธนภัต กิตติบดีสกุล และ กุลธิดา พงษ์แจ่ม จากคอลัมน์ กรีนรีพอร์ต เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณที่ได้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ในสาขาต่างๆ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

กิจกรรมช่อง 7

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD

กิจกรรม SMS ตอบคำถาม >