ช่อง 7HD โดยคุณวิลาสิณี ชัยเพ็ชร หัวหน้าสายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนสถานีฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม…

กิจกรรมช่อง 7

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD

กิจกรรม SMS ตอบคำถาม >